PLEITNOTA VAN DE GEZAMENLIJKE ERFGOED-ORGANISATIES

Noordwijk, 3 november 2018

Meer ondersteuning benodigd voor de realisering van diverse ambitieuze initiatieven op het gebied van ‘Cultureel Erfgoed’ in het nieuwe Noordwijk.

Het ‘Cultureel Erfgoed’ in Noordwijk leeft! De aandacht en interesse voor de activiteiten van de organisaties die zich met cultureel erfgoed bezig houden is groot. En groeit nog steeds, met bezoekcijfers van thans ver boven de 30.000 per jaar.

Dit is mede te danken aan de instelling in 2008 van het ‘Erfgoedfonds’ door de gemeenteraad van Noordwijk, waardoor per jaar een bedrag van € 35.000,– beschikbaar wordt gesteld voor nieuwe initiatieven en investeringen. Via dit jaarlijkse bedrag, dat al die jaren in goed onderling overleg tussen de diverse organisaties is verdeeld, zijn onze erfgoed-organisaties in staat gesteld om diverse uitbreidingen, exposities en andere activiteiten te financieren. Vaak kon met een (beperkte) bijdrage vanuit de gemeente veel meer subsidie worden verkregen bij andere overheden en (goede doelen)stichtingen.

Wij constateren dat ook in Noordwijkerhout/de Zilk het erfgoed enorm leeft; Novato is daarvan het bewijs. En ook Novato heeft mooie plannen! Gezien de fusie per 1 januari aanstaande heeft het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk daarom Novato al vanaf het begin van dit jaar uitgenodigd bij haar vergaderingen.

Wij vinden het gezien de grotere omvang van de nieuwe gemeente en de toetreding (na de instelling van het ‘Erfgoedfonds’ in 2008) van de Stichting Kurt Carlsen, Museum Engelandvaarders, Novato en Genootschap ‘Oud de Zilck’ dan ook redelijk dat in ieder geval het bedrag van het ‘Erfgoedfonds’ naar rato van de stijging van het aantal inwoners wordt verhoogd, wat concreet betekent een niveau van (afgerond) € 60.000,–. Daarmee wordt uitgaande van het huidige ‘Erfgoedfonds’ in Noordwijk ook Noordwijkerhout/de Zilk op een gelijkwaardig niveau geïntegreerd.

Echter, onze erfgoed-organisaties willen ten opzichte van de afgelopen jaren nog een ‘extra tandje bij zetten’ en hebben heel veel nieuwe/aanvullende plannen:

·      Museum Noordwijk: uitbreiding van het museum, met een scala van nieuwe onderwerpen voor tentoonstellingen zoals Landschap en Natuur,  Toerisme (Badplaats en conferentieoord Noordwijk aan Zee) en Leven in de 20e eeuw.

·      Atlantikwall Museum: uitbreiding met de noordelijke gang en diverse hieraan gelegen bunkers waarbij deze permanent (jaarrond) als museum en expositieruimte kunnen worden bezocht. In een van de geschutsbunkers een authentiek geschut plaatsen, inrichting van een bunker tot filmzaal, bouwen van een maquette van batterij Noordwijk.

·      Museum Veldzicht: uitbouw Veldzicht tot een compleet (buiten)museum voor de historie van het landschap, de kruidenteelt en de circulaire plattelandseconomie.

·      Museum Engelandvaarders: uitbreiding museum. Daarnaast aanvraag bij het Museumregister, optimalisering ontvangstruimte en shop, aankoop benodigdheden voor wisseltentoonstellingen, ontwikkeling stripverhaal voor de jeugd, digitalisering collectie.

·      Stichting Kurt Carlsen: onderzoek naar mogelijke huisvesting voor de reddingsboot bij Museum Noordwijk. Promotie vuurtorenbezoek, kaartverkoop en suppoost-werk in samenwerking met andere erfgoedorganisaties.

·      Jeroens-Torenklimcommissie: uitbreiding werkend uurwerk, tentoonstelling op de 4e torenzolder en onderwijsproject basisscholen.

·      Uitbreiding van de cultuur-historische waardenkaart met de verhalen van Noordwijk, gedigitaliseerd.

·      Instellen ‘Erfgoedprijs’ voor het best verbeterde monument.

·      Meer bescherming erfgoed door uitbreiding van het Beschermd Dorpsgezicht in Noordwijk Binnen en verdere uitbreiding van het aantal Gemeentelijke/Beeldbepalende monumenten/panden.

·      Publicaties van de geschiedenis van Noordwijk Binnen in het kader van de historische rondwandelingen.

·      NOVATO: Het creëren van een extra opbergruimte voor archief en tentoonstellingsmateriaal. Verbeteren van de condities (o.a. luchtvochtigheid) in het museum. Lesproject lagere scholen met presentatiemateriaal.

·      Genootschap ‘Oud de Zilck’: Het vinden van een eigen archiefruimte c.q. inforuimte, het inrichten daarvan inclusief apparatuur. Bijdrage in het uitgeven van een boek 100 jaar Heilig Hart van Jezuskerk (in 2020).

Daarbij is de ondersteuning vanuit het ‘Erfgoedfonds’ essentieel. Deze plannen komen namelijk bovenop de bestaande activiteiten en zullen een extra wissel trekken op de bestuurskracht van de organisaties en ondersteuning van vrijwilligers. Goede financiering en ondersteuning is hiervoor dan ook meer dan ooit een noodzakelijke voorwaarde.

Uitgaande van de vergroting van het (geografische) gebied en alle beschreven ambities willen wij de nieuwe gemeenteraad verzoeken om het plafond van het ‘Erfgoedfonds’ te verhogen naar € 100.000,– per jaar, zodat onze organisaties een duidelijk signaal krijgen dat er support is om te werken aan een ambitieuze agenda, die Noordwijk stap voor stap beter op de kaart zet op cultureel erfgoed gebied.

Het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk, Novato en Vereniging ‘Oud de Zilck’ bevelen deze aanpak gezamenlijk en van harte aan bij alle partijen die straks één nieuwe gemeenteraad gaan vormen!

Tot slot nog het volgende. Onze erfgoed-organisaties willen medio november gezamenlijk een bijeenkomst organiseren met als gasten de lijsttrekkers van alle politieke partijen. Daarin zullen wij onze toekomstplannen presenteren en graag met de ‘de politiek’ verder hierover in discussie treden.

Nadere informatie hierover volgt op korte termijn.

Genootschap Oud Noordwijk: Leon Guijt, voorzitter

Museum Veldzicht: Jan Hoogeveen, voorzitter

De Oude Dorpskern: Paul de Vreede, voorzitter

Atlantikwall Museum Noordwijk: Victor Salman, voorzitter

Museum Engelandvaarders: Jaap Rosen Jacobson, voorzitter

Kurt Carlsen: Henk Kok, voorzitter

NOVATO: Abe Bader, voorzitter

Genootschap Oud de Zilck:  Theo van Gijlswijk, voorzitter

 

NAMENS ALLE ERFGOED-ORGANISATIES,

Paul de Vreede, voorzitter PLATFORM CULTUREEL ERFGOED NOORDWIJK

 

Share This